Studentet e gjeografise duhet ti paguajne vete shpenzimet e ekspeditave.

 

Nesër në datë 28.05.2013, ora 10:00 në ambientet e jashtme të Fakultetit Histori-Filologjisë prane rruges se Elbasanit, një grup prej 100 studentësh të Gjeografisë viti 3, njoftojne se do të organizojnë një protestë për të kundërshtuar vendimin e dekanit të Fakultetit z.Shezai Rrokaj dhe indiferencën Rektorit të UT z. Dhore Kule e Ministrit të Arsimit z. Myqerem Tafaj,  në lidhje me heqjen e kuotave për udhëtim dhe akomodim të studentëve që marrin pjesë në ekspeditat mësimore, pjesë e kurikulës së Fakultetit.
Ky njoftim u be sot permes nje komunikimi te Levizjes MJAFT. 
Mesohet se studentëve u është kërkuar që shpenzimet për udhëtim dhe akomodim ti paguajnë nga buxheti i tyre personal, ndërkohë që kjo bie në kundërshtim me VKM-në 997, date 10.12.2010 ku përcaktohet qartë se shpenzimet i mbulon Institucioni i Arsimit të Lartë përkatës, në rastin konkret vetë Fakulteti

Nesër në datë 28.05.2013, ora 10:00 në ambientet e jashtme të Fakultetit Histori-Filologjisë prane rruges se Elbasanit, një grup prej 100 studentësh të Gjeografisë viti 3, njoftojne se do të organizojnë një protestë për të kundërshtuar vendimin e dekanit të Fakultetit z.Shezai Rrokaj dhe indiferencën Rektorit të UT z. Dhore Kule e Ministrit të Arsimit z. Myqerem Tafaj,  në lidhje me heqjen e kuotave për udhëtim dhe akomodim të studentëve që marrin pjesë në ekspeditat mësimore, pjesë e kurikulës së Fakultetit.

Ky njoftim u be sot permes nje komunikimi te Levizjes MJAFT. Mesohet se studentëve u është kërkuar që shpenzimet për udhëtim dhe akomodim ti paguajnë nga buxheti i tyre personal, ndërkohë që kjo bie në kundërshtim me VKM-në 997, date 10.12.2010 ku përcaktohet qartë se shpenzimet i mbulon Institucioni i Arsimit të Lartë përkatës, në rastin konkret vetë Fakulteti.