Publikime

Studimi mbi Korrupsionin ne Arsimin e Larte

Studimi mbi Korrupsionin ne Arsimin e Larte

Studimi mbi Korrupsionin ne Arsimin e Larte
Lexo më shumë

Debat - Univ. Durrës

Debat - Univ. Durrës


Lexo më shumë

Debat - Univ. Vlorës

Debat - Univ. Vlorës


Lexo më shumë

Rinia Shqiptare Problemi apo Investimi i Shkelqyer

Rinia Shqiptare Problemi apo Investimi i Shkelqyer

Studim mbi disa nga ceshtjet qe i perkasin rinise ne realitetin e vendit tone.
Lexo më shumë

Poster

Poster


Lexo më shumë